Galery Foto MuhammadiyahTempo Doeloe

Perayaan Pemboekaan 3 Juli 1932
Perayaan Pemboekaan 3 Juli 1932
Zainal Baharudin, anggota Madjlis Consul Daerah Atjeh di Kutaradja
Zainal Baharudin, anggota Madjlis Consul Daerah Atjeh di Kutaradja

Teuku M. Hassan Gelompong Pajung. Consul Muhammadijah Daerah Atjeh

Conperensi Muhammadijah Daerah Atjeh ke VI di Kwala Simpang
0 Komentar