GERAKAN ISLAM PENCERAHANJudul           : Gerakan Islam Pencerahan
Penulis        : Haedar Nashir
Penerbit      : Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011
ISBN          : 978-602-9417-45-6
Tebal          : 139 halaman

Sejak semula, Muhammadiyah mencanangkan diri sebagai gerakan pencerahan. Gerak langkah ini dapat disimak dari tema dari Muktamar ke Muktamar. Pada Muktamar di Malang tahun 2005, tema Muktamar adalah Gerakan Tajdid Menuju Pencerahan Peradaban.Pada Muktamar ke 46 Tahun 2010 di UMY Yogyakarta mengambil tema Gerak Melintasi Zaman: Dakwah dan Tajdid Menuju Peradaban Utama”.  Kemudian pada Muktamar ke 48 di UMS nanti mengambil tema : Memajukan Indonesia dan Mencerahkan Semesta”.
Dalam buku yang ditulis Ketum PP Muhammadiyah ini dijelaskan bahwa Islam sebenarnya merupakan agama mencerahkan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al Baqarah: 257 yang artinya: Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka dari pada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.
Seperti sinar matahari, kehadiran Islam mampu menerangi seluruh bumi dan alam sekitarnya. Cahaya yang terang benderang adalah cahaya dari Allah, yakni hidayah dan ajaran Ilahi untuk menyinari manusia.
Gerakan pencerahan (tanwir) yang dicanangkan Muhammadyah merupakan praksis Islam yang berkemajuan untuk membebaskan, memberdayakan , dan memajukan kehidupan. Gerakan pencerahan menampilkan Islam untuk menjawab masalah kegelapan akidah, kekeringan rohani, korupsi,radikalisme, terorisme, konflik, kerusakan lingkungan, arogansi, dan lainnya.

(Lasa Hs)

0 Komentar