APA PESAN PENDAHULU KITA ?

APA PESAN PENDAHULU KITA ?

“SEDIKIT PERINGATAN SUPAYA MENJADIKAN PIKIRAN”

 

1.                  Manusia itu harus dan wajib menurut aturan dan syarat yang syah, yang sudah setuju dengan pikiran yang suci,  jangan sampai membuat putusan sendiri

2.                  Laif-laifnya manusia, ialah yang tidak dapat mengangkat harga dirinya

3.                  Terbangnya burung dengan sayap, terbangnya manusia dengan keteguhan hatinya

4.                  Semua manusia itu merdika, bekerja apa sesukanya, akan tetapi jangan sampai menggoda merdikanya lain manusia

5.                  Pokoknya ketakutan itu disebabkan dari busuknya pikiran

6.                  Merdika yang sempurna itu diatasnya perkara; 1) mencari pengetahuan; 2) membuka pikiran; 3) memikir segala perkara 

7.                  Setengah dari pada yakin, maka manusia tiada dapat bangun keatas kemajuan, jika tiada terlepas dari taki kebodohannya

8.                  Manusia itu harus dan wajib mencari tambahan pengetahuan, jangan sampai merasa cukup dengan pengetahuannya sendiri

9.                  Perlu dan wajib bagi manusia, menjalankan pengetahuannya yang utama, jangan sampai hanya tinggal pengetahuannya saja

10.              Segala pekerjaan itu tergantung atas maksudnya hati, jika bermaksud baik, pekerjaanyapun baik; sebaliknya jika bermaksud jahat, pekerjaannyapun jahat

11.              Semua manusia itu mempunyai sifat keberanian, akan tetapi tak pernah lahir, melainkan dengan kerukunan

12.              Perkumpulan itulah suatu daya akan menghubungkan kebangsaan dan menjaga berjenis manusia

13.              Ikhlasnya hati itu tidak boleh dihargai dengan uang

 

Wassalam bilk hair

St. Oemnijah. ‘Aisjijah

Djokja.

 

Sumber: Soeara ‘Aisjijah No. 1 – 2 Januari – Februari 1931 – Koleksi Muhammadiyah Corner Perpustakaan UMY)

(Naskah aslinya ditulis dengan ejaan lama, susunan bahasanya disalin apa adanya)

 

 Lasa Hs.


0 Komentar