Bimbingan Akreditasi Perpustakaan Sekolah

Tidak sedikit diantara para pengelola  perpustakaan sekolah yang berusaha mencapai  mencapai mutu dan berstandar Nasional. Untuk itu, mereka ingin mengajukan akreditasi perpustakaan sekolah masing-masing. Mereka sangat membutuhkan arahan dan bimbingan dalam pengisian borang dan kelengkapannya. Sementara itu, belum banyak lembaga yang mengulurkan tangan untuk membantu mereka dalam penyiapan borang dan kelengkapannya. Di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, memang tahun 2020 ini pernah ada bimbingan akreditasi yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY sebelum adanya Pandemi Covid-19. Di satu sisi, memamg pada tahun-tahun sebelumnya, organisasi profesi seperi ATPUSI (Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia  maupun HIMPUSMA (Himpunan Pengelola Perpustakaan Sekolah Muhammadiyah-‘Aisyiyah) DIY  pernah menyelenggarakan bimbingan akreditasi perpustakaan sekolah. Namun karena kesibukan masing-masing, kedua organisasi itu belum  menyelenggarakan bimbingan akreditasi tahun ini secara mandiri

            Untuk membantu pengelola perpustakaan sekolah terutama dalam pengisian borang dan kelengkapannya, Perpustakaan UMY bekerja sama dengan Pengurus ATPUSI DIY menyelenggarakan bimbingan akreditasi perpustakaan sekolah. Bimbingan diselenggarakan tanggal 29 dan 30 Juli, dan 4 Agustus 2020  

            Bimbingan dipandu oleh Lasa Hs (Perpustakaan UMY) dan Aziz (ATPUSI DIY) diikuti 200 peserta seluruh Indonesia dengan materi pengembangan koleksi, sarana prasarana, pelayanan, penyelenggaraan dan pengelolaan, sumberdaya manusia, dan unsur penguat.

            Mengingat begitu besar animo bimbingan akreditasi, Insyaa Allah pada minggu ketiga bulan Agustus 2020 akan diselenggarakan bimbingan akreditasi untuk perpustakaan SMP/MTs dan SD/MI.

 

Lasa Hs


0 Komentar