Sifat Muhammadiyah

 BERMUHAMMADIYAH 

Tulisan – 2 

Sifat Muhammadiyah

 

1.     Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan

2.     Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah

3.     Lapang dada, luas pandangan, dengan memegang teguh ajaran Islam

4.     Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan

5.     Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah

6.     Amar ma’ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik

7.     Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud ishlah dan pembangunan, sesuai dengan ajaran Islam

8.     Kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya

9.     Membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun Negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah Swt

10. Bersifat adil serta kolektif ke dalam dan ke luar dengan bijaksana.

 

Lasa Hs

0 Komentar